Ochrana informací

Společnost Marco Polo International, s.r.o. (dále jen Marco Polo International) uznává důležitost ochrany Vašich osobních informací. Tyto „Zásady ochrany soukromí" Vám odpoví na dotazy jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Rovněž jsme zahrnuli informace, jak předcházet tomu, aby vaše informace byly shromažďovány nebo sdíleny. Marco Polo International si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoliv upravit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Pokud Zásady upravíme nebo aktualizujeme, zveřejníme je zde a jakékoliv úpravy se budou vztahovat na všechny informace shromážděné Marco Polo International, včetně informací již shromážděných. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k Zásadám ochrany soukromí, kontaktujte Marco Polo International prostřednictvím kontaktního formuláře na Internetových stránkách www.ckmarcopolo.cz nebo elektronickou poštou na adrese info@ckmarcopolo.cz.

Jaké informace shromažďujete a jak je využíváte?

Shromažďujeme informace o Vašich návštěvách. Jsou to informace o poskytovateli služby, typu prohlížeče, operačním systému, našich navštívených stránkách a datech a časech přístupu, abychom optimalizovali Vaše zkušenosti a zkvalitnili Váš čas strávený na stránkách Marco Polo International. Také sledujeme, z jakého místa na webu jste přišli. Můžeme si ponechat Vaše jméno, a eventuálně další osobní informace, jako je poštovní adresa nebo e-mailová adresa, pokud nám tyto informace poskytnete. Můžeme Vás požádat o dobrovolné poskytnutí informací o Vašich osobních nebo profesních zájmech, demografii, zkušenostech s našimi produkty a Vaše preference způsobu kontaktování. Využíváme tyto informace k přípravě nabídek přizpůsobených Vašim zájmům.

S kým sdílíte moje osobní informace?

Neprodáme Vaše jméno nebo soukromé informace třetím stranám, a nezamýšlíme to ani v budoucnu. Marco Polo International Vám rovněž mohou zaslat propagační nabídky v součinnosti s našimi marketingovými partnery. V případě požadavku na zpracování statistických informací externím subjektem, mohou být předmětná data výzkumu poskytnuta třetím stranám. Tyto třetí strany jsou smluvně vázány k mlčenlivosti a prodej osobních informací je těmto subjektům zapovězen pod přísnými sankcemi. Se třetími stranami můžeme sdílet anonymní, neosobní, celkové informace o všech našich uživatelích.

Jak Marco Polo International používá cookies a obdobné technologie?

Marco Polo International používá cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie umožňují Marco Polo International poskytnout Vám informace přizpůsobené Vašim potřebám a jejich efektivní administraci. Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve Vašem prohlížeči zakázat. V nápovědě ve Vašem prohlížeči najdete o této technologii obecné informace, stejně tak i návod, jak cookies zakázat.

Jak mám sdělit Marco Polo International, že nechci být kontaktován za účelem propagace?

Kontaktujeme Vás s propagačními nabídkami Marco Polo International, pouze pokud projevíte přání je dostávat. Třetí strana může jednat jménem Marco Polo International a provádět propagaci pro Marco Polo International nebo pomáhat Marco Polo International v řízení marketingové databáze. Pokud máte dotazy ohledně vyřazení Vašeho jména z databáze odběratelů, můžete kontaktovat Marco Polo International prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo prostřednictvím emailu info@ckmarcopolo.cz. Aplikace změn potrvá nejdéle dva pracovní dny.

Jak mohu aktualizovat osobní informace, jako např. svou emailovou adresu?

Změnu Vašich osobních údajů (email, oblasti zájmu atd.) proveďte prostřednictvím elektronické pošty info@ckmarcopolo.cz nebo kontaktního formuláře.

Zodpovídá Marco Polo International za odkazy umístěné na svých stránkách www.ckmarcopolo.cz?

Tyto internetové stránky obsahují odkazy na jiné stránky. Uvědomte si prosím, že neodpovídáme za obsah nebo praktiky ochrany dat na těchto stránkách. Doporučujeme Vám přečíst si prohlášení týkající se ochrany dat u každé stránky, která od vás shromažďuje data. Zásady ochrany dat Marco Polo International se vztahují výhradně na informace shromažďované Marco Polo International.

Jak jsou moje informace chráněny?

Stránky Marco Polo International uplatňují přiměřená opatření k ochraně osobně identifikovatelných informací ve chvíli, kdy je odesíláte na naše stránky, a k ochraně těchto informací před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením.

Typ zážitku

Golf

Navštivte ty nejkrásnější jamky s fantastickými výhledy do krajiny. Golf není jen o hře, golf je o pocitech.

Romantické pobyty

Maximální soukromí, romantické večeře, pečlivě vybrané hotely jen pro vás dva.

Aktivní dovolená, treky, koně

Dobrodružství a adrenalin naplní den. Večer vás čeká pohodlné zázemí a odpočinek.

Kontaktujte svého odborného konzultanta

+420 241 718 646

Napište nám